بایگانی برچسب: هزینه بازرسی کالا

هزینه های واردات

هزینه های گمرکی: این هزینه نیز می تواند شال موارد مختلفی باشد که هزینه تعرفه های گمرکی جزء اصلی آن می باشد. نحوه محاسبات هزینه های گمرکی هزینه های نوع اول (هزینه های که می بایستی در گمرک پرداخت گردد: حقوق گمرکی  (ارزش پروفرما*نرخ ارز *درصد تعرفه کالا) هزینه های نوع دوم (هزینه هایی که […]